Een demobaan tentoonstellen, techniek-onderdelen verkopen, een bijzondere collectie laten zien.. er is een hoop mogelijk bij Modelspoor Tilburg. Een unieke kans om met onze geliefde hobby bezig te zijn op een meer dan passende locatie.

Mocht je je als winkel/fabrikant willen aanmelden om te komen verkopen of wil je als club of vereniging komen tentoonstellen op Modelspoor Tilburg?
Stuur dan een mail naar info@modelspoortilburg.nl of bel Dennis Lavrijssen op 06-30498664, dan bespreken we graag de mogelijkheden met je door!

Kosten voor verkopers:
-Prijs per tafel (2.00mx0.80m) €35 (introductieaanbieding)
-Plekken beschikbaar: 300
-Genoeg ruimte voor laden & Lossen
-Opbouwen is mogelijk vanaf 07:00 op zaterdag (andere mogelijkheden zijn altijd bespreekbaar)
-Parkeren kan in de buurt

 


REGELS EN BEPALINGEN:

 1. De zaal heeft 2 ingangen: één met kassa en één voor deelnemers die vooruitbetaald hebben en in het bezit zijn van een toegangsbewijs. Deelnemers die niet vooruitbetaald hebben, dienen de verschuldigde tafelhuur bij binnenkomst te voldoen bij de kassa aan de achterzijde, waarna men een toegangsbandje ontvangt, dat toegang geeft tot de beursruimte. Betalingen zijn mogelijk tot 09.15 uur.
 2. De beurs duurt van 10.00 – 17.00 uur
 3. Alle beursdeelnemers en hun helpers dienen hun toegangsbandje duidelijk zichtbaar te dragen, terwijl misbruik daarvan kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname! Dit laatste geldt ook voor deelnemers die voortijdig (d.w.z. voor sluitingstijd van de beurs voor het publiek) hun tafels ontruimen, behalve bij bijzondere omstandigheden en uitdrukkelijk daarvoor verkregen toestemming van de beurscommissie!
 4. Bij verhindering dient de reservering schriftelijk te worden afgemeld. Deelnemers, die hun reservering – ook in geval van ziekte!! –afmelden op een tijdstip, minder dan 7 dagen voor de beursdatum, blijven hun tafelhuur verschuldigd, tenzij deze reservering alsnog aan iemand van de wachtlijst kan worden toegewezen! In zeer bijzondere (aantoonbare) gevallen, zoals ziekenhuisopname of sterfgeval, kan in overleg met de beurscommissie van deze regel worden afgeweken.
 5. De tafelhuur voor verkopers bedraagt 40 Euro. De afmeting van de tafels is 200 cm x 80 cm. De deelnemer betaalt de op zijn naam gehuurde tafel(s).
 6. Het plaatsen van goederen voor of naast de tafels, dan wel op zodanige wijze dat een vrije doorgang, zoals deze door de brandweer wordt vereist, daardoor wordt belemmerd, is NIET toegestaan! De rijen dienen overzichtelijk te blijven: hoger opbouwen dan 60 cm is niet toegestaan, tenzij er toestemming is van de organisatie.
 7. Er geldt voor alle beursruimten een ROOKVERBOD, (gedemonstreerde stoomloc-modellen met rookgenerator uitgezonderd)!
 8. Iedere beursdeelnemer dient zijn/haar eigen afval mee naar huis te nemen.
 9. Rondom het gebouw zijn voldoende parkeergelegenheden in nabije parkeergarages. Na het lossen bij de ingangen dient men zijn auto zo snel mogelijk op de parkeerplaats te zetten. Aanwijzingen van de parkeerwacht dient men op te volgen. Men mag niet met aanhangwagens in het beursgebouw komen.
 10. De beurscommissie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of ontvreemding van spullen tijdens het opbouwen/afbreken en tijdens de beurs.
 11. De beurscommissie is niet aansprakelijk voor ontstane schade op het parkeerterrein.
 12. De beursdeelnemer is verantwoordelijk voor de personen waarvoor hij/zij een kaartje gekocht heeft.
 13. Het is de deelnemers zonder toestemming van de beurscommissie verboden, in de zalen en de overige ruimten van de Spoorzone op welke wijze dan ook voor andere beurzen reclame te maken.