1. De zaal heeft 2 ingangen: één met kassa voor bezoekers en één voor deelnemers die vooruit betaald hebben. Deelnemers die niet vooruit betaald hebben, zullen bij aankomst het verschuldigde bedrag moeten voldoen via pin of contante betaling.
 2. De beurs vindt plaats op 26 September 2020 van 10.00 tot 17.00
 3. Alle beursdeelnemers en hun collega’s dienen hun toegangsbandje duidelijk zichtbaar te dragen, terwijl misbruik daarvan kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname. Dit laatste geldt ook voor deelnemers die voortijdig (d.w.z. voor sluitingstijd van de beurs voor het publiek) hun tafels ontruimen, behalve bij bijzondere omstandigheden en uitdrukkelijk daarvoor verkregen toestemming van de organisatie.
 4. Bij verhindering dient de reservering schriftelijk te worden afgemeld. Deelnemers, die hun reservering – ook in geval van ziekte –afmelden op een tijdstip, minder dan 7 dagen voor de beursdatum, blijvenhun tafelhuur verschuldigd, tenzij deze reservering alsnog aan iemand van de wachtlijst kan worden toegewezen. In zeer bijzondere (aantoonbare) gevallen, zoals ziekenhuisopname of sterfgeval, kan in overleg met de organisatie van deze regel worden afgeweken.
 5. De tafelhuur bedraagt 40 Euro. De afmeting van de tafels is 200 cm x 80 cm. De deelnemer betaalt de op zijn naam gehuurde tafel(s).
 6. Per inschrijving is 1 parkeerkaart voor de deelnemers-parkeerplaats inbegrepen. Bij meerdere auto’s kan er bij de organisatie een parkeerkaart worden gekocht voor 25 euro.
 7. Het plaatsen van goederen voor of naast de tafels, dan wel op zodanige wijze dat een vrije doorgang, zoals deze door de brandweer wordt vereist, daardoor wordt belemmerd, is NIET toegestaan. De rijen dienen overzichtelijk te blijven: hoger opbouwen dan 60 cm is niet toegestaan, tenzij er toestemming is van de organisatie.
 8. Er geldt voor alle beursruimten een ROOKVERBOD. (gedemonstreerde stoomloc-modellen met rookgenerator uitgezonderd).
 9. Iedere deelnemer dient zijn/haar eigen afval mee naar huis te nemen.
 10. Rondom het gebouw zijn voldoende parkeergelegenheden in nabije parkeergarages. Na het lossen bij de ingangen dient men zijn auto zo snel mogelijk op de parkeerplaats te zetten. Aanwijzingen van de parkeerwacht dient men op te volgen. Men mag niet met aanhangwagens in het beursgebouw komen.
 11. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of ontvreemding van spullen tijdens het opbouwen/afbreken en tijdens de beurs.
 12. De organisatie is niet aansprakelijk voor ontstane schade op het parkeerterrein.
 13. De deelnemer is verantwoordelijk voor de personen waarvoor hij/zij een kaartje gekocht heeft.
 14. Het is de deelnemers zonder toestemming van de organisatie verboden, in de zalen en de overige ruimten van de Spoorzone op welke wijze dan ook voor andere beurzen reclame te maken.